Metzia
הסל שלך עדיין ריק ...

זמן אספקה

הסבר לזמן אספקה

אנו מודעים לצורך לקבלת המוצר מהר ככל האפשר.

אנו משתדלים להחזיק מלאי גדול בחנותנו בגבעת עדה. לכן, זמן אספקה סביר הינו 3-4 ימי עסקים, אך לאור העובדה שישנם מוצרים שנצטרך לקבל מגורם שלישי, אנו מתחייבים לזמן אספקה של עד 14 ימי עסקים.